ثبت شرکت ها

قانون تجارت کشور ما فصل مشخصی را برای انواع شرکت ها تخصیص داده و نحوه مشارکت افراد و تعهداتی که پس از ثبت شرکت بر این افراد تحمیل می شود را بررسی نموده است اما به جهت استفاده از الفاظ نامستعمل حقوقی و به جهت پیچیدگی فراوان و مسئولیت های سنگینی که با ایجاد شرکت بر اعضای آن حاکم می شود، شرکت ها در تمامی مراحل ثبت تغییرات-کارکرد و حتی انحلال و ورشکستگی متخصصی را جهت انجام امور خود به اداره ثبت شرکت ها معرفی می نمایند نا خود را از خطرات ناشی از جهل به قانون برهانند.
این موسسه افتخار دارد با بهره مندی از کادری متخصص در این خصوص خدمات شایسته ای را خدمت عزیزانی که قصد تجارت و ثبت انواع شرکت یا موسسه را دارند ارائه نماید.
ضمنا جهت آمادگی ذهن عزیزان مسائل مرتبط با شرکت ها در روبرو به صورت جداگانه بررسی شده و اطلاعات پایه و اولیه به حضور متقاضیان ارائه گردیده است: