مضاربه

مضاربه از ضرب گرفته شده (الضرب فی الارض) یعنی سیر و سفر در زمین، از آنجا که یکی از طرفین معامله (عامل) با سرمایه ی قراض(مالک) برای تحصیل سود به حرکت و تلاش می پردازد نام آن را از این کلمه اتخاذ کرده اند. وزن مفاعله دلالت بر تعامل طرفینی دارد. قراض هم از قرض به معنای قطع گرفته شده است؛ زیرا مالک بخشی از مال خود را جدا کرده و به طرف دیگر جهت تجارت می پردازد.

 

مطابق ماده ی 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.

بنابراین مضاربه عقدی است، جایز، اذنی، معوض، رضایی و احتمالی که تعیین مدت در آن شرط نیست و با توجه به اینکه ماهیت حقوقی بسیط و مستقلی ندارد مرکبی از عقد وکالت، امانت و شرکت است و برابر ماده ی 220 قانون تجارت، مالک و مضارب در برابر طلبکاران مسئولیت تضامنی دارند.

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, وکیل, مباحث حقوقی, قانون مدنی, بهترین وکیل تهران, موسسه حقوقی بین المللی, بهترین وکلای کشور, برترین وکلای کشور, بهترین وکیل تهران در دادگاه های سراسر کشور, وکلای متخصص , وکلای ایرانی عضو کانون وکلای بین الملل, مضاربه