تخلیه فوری ملک !

برای تخلیه ی فوری ملک به شرایط زیر توجه فرمایید:

قرارداد اجاره غیر رسمی (یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرارداد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد در این صورت فرقی نمی کند اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

 

  • مدت اجاره منقضی شده باشد
  • یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره، امتناع ورزد
  • یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داده باشد
  • یا محل مورد اجاره را مورد استفاده (غیرمشروع) کرده باشد

در این صورت موجر می تواند در عریضه خود(دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته خود را دستور "تخلیه فوری" بنویسد نه حکم تخلیه و پس از بررسی توسط مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود و ظرف 72 ساعت اجرا می شود.

شایان ذکر است اگر تقتضای حکم کند، رویه حکم تخلیه اجرا می شود که با صدور این حکم با مهلت 20 روز حق تجدیدنظر خواهی اعتراض ایجاد می شود و رویه ای طولانی بر آن حاکم می شود و پس از طی مدت طولانی چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود پس از آن مالک باید تقتضای صدور اجراییه کند و در اجراییه باز مهلت 10 روز اعتراض باید طی شود. چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما اعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد.

در صورت انقضای مدت اجاره یا نسبت به تخلیه اقدام نمایید یا اجاره ی دیگر تنظیم و مدت آن را هر چند کوتاه مشخص و شرایط فوق را رعایت نمایید تا در صورت لزوم رویه ی طولانی دادرسی بر آن حاکم نشود.

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, وکیل, مباحث حقوقی, بهترین وکیل تهران, موسسه حقوقی بین المللی, بهترین وکلای کشور, برترین وکلای کشور, بهترین وکیل خانواده, بهترین وکیل تهران در دادگاه های سراسر کشور, وکلای متخصص , وکلای ایرانی عضو کانون وکلای بین الملل, بهترین وکیل در امور کیفری, تخلیه فوری ملک, خلع ید, موجر و مستاجر, قانون روابط موجر و مستاجر