انواع جرایم زیست محیطی

به طور کلی جرایم زیست محیطی را با توجه به ماهیتشان به دو گروه عمده تقسیم بندی می نمایند:

 

  • جرایم ارتکابی نسبت به جاندار محیط زیست منهای انسان شامل کلیه ی جانداران گیاهی و حیوانی می شود. طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست پیشگیری و ممانعت از هر آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه ی امور مربوط به جانداران وحشی و آبزیان آب های داخلی می باشد و تخریب جنگل ها و مراتع نیز از جمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط زیست شده و بنابراین عملی مجرمانه محسوب می شود.
  • جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست از قبیل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگی های شیمیایی.

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, کیفری, جرم, وکیل, وکالت, بهترین وکیل تهران, موسسه حقوقی بین المللی, بهترین وکلای کشور, برترین وکلای کشور, بهترین وکیل خانواده, بهترین وکیل تهران در دادگاه های سراسر کشور, وکلای متخصص , جرایم زیست محیطی, بهترین وکیل در امور مهاجرت