نکات کاربردی و مهم امور حسبی

 • امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه ی دعوا از طرف آن ها باشد.
 • رسیدگی به امور حسبی حسب مورد در یکی از دادگاه های عمومی حقوقی، دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف صورت می گیرد.
 • تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل تجدیدنظر و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده است.
 • اموال غیرمنقول صغیر فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه ی او و تصویب دادستان.
 • اقدام مأمورین کنسولی در تعیین امین برای ایرانی خارج از کشور بعد از تنفیذ دادگاه شهرستان تهران قطعی می گردد.
 • پس از گذشت دو سال از آخرین خبر غایب، ورثه ی او می توانند از دادگاه درخواست کنند که دارایی غایب به تصرف آن ها داده شود.
 • دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه ی متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاهی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل بوده است، می باشد؛ بعد از تقسیم ترکه در محل اقامت وراث.
 • مقصود از تحریر ترکه عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.
 • منظور از رد ترکه عبارت است از عدم پذیرش ترکه از سوی وراث که ظرف مدت یک ماه باید به عمل آید.
 • تصفیه ی ترکه عبارت است از تعیین دیون ترکه و حقوق بر عهده ی متوفی و پرداخت آن ها و اخراج مورد وصیت از ماترک.
 • وصیت خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده باشد و دارای تاریخ(روز و ماه و سال) به خط موصی باشد و به امضای او رسیده باشد.
 • اولیای خاص عبارتند از: پدر، جد پدری و وصی منصوب از طرف آنان.
 • در امور حسبی، دادرس در تمام مواقع رسیدگی موظف است دلایل را قبول کند.
 • در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است.

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, وکیل, مباحث حقوقی, بهترین وکیل تهران, موسسه حقوقی بین المللی, بهترین وکلای کشور, برترین وکلای کشور, بهترین وکیل خانواده, بهترین وکیل تهران در دادگاه های سراسر کشور, وکلای متخصص , وکلای ایرانی عضو کانون وکلای بین الملل, بهترین وکیل در امور کیفری, بهترین وکیل در امور مهاجرت, قانون امور حسبی