مفسد فی الارض کیست؟

امنیت، خواسته ی عمومی هر جامعه ای است و هر حکومتی برای ایجاد امنیت در جامعه با هر طرز تفکری که داشته باشد تلاش می کند و با مجرمان امنیتی به طور جدی برخورد می نماید. یکی از جرایم علیه امنیت کشور، محاربه و افساد فی الارض است.

محاربه و فساد فی الارض جزو جرایم و گناهانی است که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه ی حدود (مجازات هایی که کمیت و کیفیت آن ها در شرع مشخص شده است) جای می گیرد.

 

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره ی جرم انگاری افساد فی الارض در ماده 286 چنین آورده است:"هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی اراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب  و به اعدام محکوم می گردد."

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره جرم انگاری و مجازات محاربه در ماده 279 به بعد چنین آورده است:

ماده 279: "محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها است؛ به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود. "

ماده 280: "فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست."

ماده 281: "راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند، محاربند."

ماده 282: "حد محاربه یکی از چهار مجازاتش اعدام است."

قانون مجازات اسلامی در ابواب زیر به افساد فی الارض اشاره می کند:

  • قانون مبارزه با مواد مخدر
  • قانون اخلال گران اقتصادی
  • قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
  • قانون مجازات عبوردهندگان از مرزها
  • قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس
  • قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان
  • قانون مجازات فعالیت کنندگان در امور سمعی بصری
  • قانون مبارزه با قاچاق انسان

برچسب ها: بهترین وکیل تهران در دادگاه های سراسر کشور, موسسه حقوقی بین المللی دادگر نیک فرجام, مفسد فی الارض کیست؟