کمیسیون ماده 100 شهرداری

بر اساس این ماده ساختن هر نوع بنا در شهر باید با مجوز شهرداری و اخذ پروانه باشد، در غیر این صورت دو تخلف ممکن است روی دهد که رسیدگی به اختلاف شهرداری ها با افراد در این رابطه به عهده این کمیسیون است:

  • بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود.
  • پروانه اخذ شده باشد ولی مطابق آن ساخته نشده باشد.

صلاحیت:

اظهار نظر در مورد ساختمان هایی که بدون پروانه و یا بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه احداث شده اند. این تخلف از مشخصات می تواند در اصول فنی یا مقررات شهرسازی وو یا مقررات بهداشتی باشد و این موضوع باید از طرف شهرداری در کمیسیون مطرح گردد؛ البته لازم به ذکر است ه در یکی از تبصره های این ماده پیش بینی شده است که اگر شهرداری حداکثر یک هفته پس از توقف عملیات ساختمانی موضوع را به کمیسیون ارجاع نداد، ذینفع می تواند از این کمیسیون تقاضای رسیدگی کرده و سپس به درخواست کمیسیون از خود کتباً دفاع نماید. صاحب ساختمان 10 روز فرصت دارد دفاعیه خود را تهیه نموده و به کمیسیون تحویل دهد و از سوی دیگر نماینده شهرداری می تواند در جلسه حضور پیدا کرده و از شهرداری دفاع نماید ولی همانطور که گفته شد، نماینده شهرداری حق رأی ندارد.

رأی کمیسیون قتبل تجدیدنظر در کمیسیون هم عرض است (یعنی کمیسیونی دیگر از ماده 100) لکن افراد عضو کمیسیون تجدیدنظر باید غیر از افرادی باشند که در کمکیسیون بدوی بوده اند، البته معمولاً یکی از کمیسیون ها که افراد خبره تری دارد عهده دار تجدیدنظر در ارای ککمیسیون های دیگر می شود.

رأی کمیسیون تجدیدنظر ممکن است به 3 نحو باشد:

  • یا رأی به عدم احراز تخلف می هد و نظر شهرداری را رد می کند.
  • یا حکم به قلع و قمع بنا می دهد؛ البته تا حد رفع خلاف.
  • یا متخلف را جریمه می نماید.

رأی کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

 

برچسب ها: وکیل, بهترین وکیل تهران, بهترین وکیل تهران در دادگاه های سراسر کشور, وکلای متخصص , وکلای ایرانی عضو کانون وکلای بین الملل, موسسه حقوقی بین المللی دادگر نیک فرجام, کمیسیون ماده 100 شهرداری