زنی که شش ماهه بچه به دنیا آورد

 

از نعجة بن بدر جهنی روایت شده که در زمان خلافت عثمان زنی شش ماهه بچه به دنیا آورد. عثمان دستور داد که او را سنگسار کنند.

امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود: من با کتاب خداوند متعال با تو مخاصمه می کنم که این زن بی گناه است چرا که خداوند می فرماید:"و حمله و فصاله ثلاثون شهراً"؛ مدت حمل تا از شیر بازگرفتنش سی ماه است.

 نیز می فرماید: "والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین"؛ مادرانی که می خواهند شیر دادن را به فرزندان خود کامل سازند، دو سال تمام شیرشان بدهند.

پس هرگاه شیر دادن بیست و چهارماه طول کشید، شش ماه برای مدت حمل باقی می ماند. عثمان دستور داد که آن زن را رها کنند و گفت: بعد از این حکم نزد عثمان چیزی نیست.

 

منبع:بحارالانوار  

حکم درباره زنی که بعد از طلاق ادعای ارث شوهرش را کرد

در روایت آمده که مردی دو زن یکی از انصار و دیگری از بنی هاشم داشت آن مرد زن انصاری را طلاق داد و بعد از مدتی مرد. زن انصاری نزد عثمان آمد و گفت من هم از مرد ارث می برم زیرا که هنوز ده طلاقم تمام نشده است. زن بر این ادعای خود چند شاهد نیز آورد.

عثمان گفت: من حکم مسئله را نمی دانم که چیست. بنابراین آن ها را به سوی امیرالمؤمنین (ع) فرستاد. حضرت فرمود: باید سوگند یاد کنی که از آن روزی که طلاق گرفته ای سه حیض ندیده ای و آن گاه مستحق میراث خواهی بود.

زن نیز سوگند خورد و صاحب ارث شد.

عثمان به زن هاشمی گفت: این حکمی است که پسرعموی تو علی بن ابی طالب صادر می کند.

زن هاشمی گفت: به حکم او راضی ام، سوگند یاد کند و ارث را ببرد.

بعد از این حکم زن انصاری از سوگند خود پشیمان شده و ارث را نگرفت.

 

منبع: ذخائرالعقبی

امانت

 

نقل شده است که مردی دو دینار نزد شخصی به امانت گذاشت. مرد دومی هم یک دینار نزد همان شخص به امانت گذاشت. یک دینار از آن سه دینار گم شد. حضرت امیرالمومنین(ع) حکم فرمودند: از دینارهای باقی مانده یک دینار حق صاحب دو دینار است و یک دینار دیگر را نصف کرده و نصف آن حق صاحب یک دینار و نصف دیگرش حق صاحب دو دینار است.

 

منبع: قضاوت های حضرت امیرالمومنین(ع)

حکم کسی که اقرار به دزدی کرده بود

 

نقل است که مردی به نزد امیرالمومنین علی(ع) آمد و اقرار به دزدی کرد.

حضرت به او فرمود: آیا از قرآن چیزی می توانی بخوانی؟

عرض کرد: بلی، سوره بقره را می توانم بخوانم.

حضرت فرمود: من تو را به خاطر سوره بقره بخشیدم.

اشعث بن قیس گفت: ای علی! آیا حدی از حدود خدا را به جا نمی آوری؟

حضرت فرمود: آیا نمی دانی هر آینه امام مختار است که هر گاه کسی خودش اقرار به خلاف خود کند او را حد بزند یا عفو کند، ولی هرگاه دو شاهد شهادت دادند به جا نیاوردن حدود الهی برای امام جایز نیست.

 

منبع: قضاوت های حضرت امیرالمومنین(ع)

مردی که به ثلث مالش وصیت کرده بود

 

در روایت آمده است که مردی ثلث مالش را وصیت کرده سپس به خطا کشته شد. حضرت (ع) فرمودند: ثلث دیه او نیز داخل در ثلث مالی است که وصیت کرده است.

 

منبع: عجائب الاحکام امیرالمومنین علی بن ابی طالب(ع)